מלגות ומענקי מחקר ע"ש פליקס פוזן לתארים מתקדמים – תש"ף

December 18, 2018
books

 

המרכז הבינלאומי לחקר האנטישמיות ע"ש וידאל ששון יעניק בשנה האקדמית תש"ף עד ארבע מלגות ע"ש פליקס פוזן לתלמידים לתארים מתקדמים מהאוניברסיטה העברית, אשר הוכיחו מצוינות יוצאת דופן, עומק ומקוריות, ושמחקרם עוסק בתופעת האנטישמיות על היבטיה השונים (גם בהקשרים השוואתיים), במגוון תחומי הידע האקדמיים.

המלגה תוענק למשך שנה, עם אפשרות חידושה לשנה נוספת המותנית בהתקדמות במחקר ובאישור המנחה והוועדה האקדמית של המרכז. מקבלי המלגות יתחייבו להיות נוכחים במרכז הבינלאומי לחקר האנטישמיות ע"ש וידאל ששון לכל הפחות שלוש פעמים בשבוע ולהשתתף בפעילויות המרכז.

המלגות מוענקות על בסיס תחרותי.

גובה המלגה

גובה המלגה לתלמידי מוסמך: $12,000.

גובה המענק לתלמידי מחקר לסיום הדוקטורט: $15,000

המועד האחרון להגשת מועמדות: ח' באדר ב', תשע"ט, 15 במרץ 2019

 

הליך הגשת מועמדות

א. יש למלא את טופס הבקשה המקוון.

ב. יש להעלות את המסמכים הבאים לתיקיית העלאת מסמכים אישית בהתאם להוראות המופיעות כאן:

◄      כותרת ותיאור מפורט של תכנית המחקר (עד שלושה עמודים)

◄      קורות חיים

◄      רשימת פרסומים (לתלמידי מחקר)

◄      גיליון ציונים (לתלמידי מוסמך)

◄     שני מכתבי המלצה אשר יישלחו על־פי המנגנון המתואר כאן.

ג. לסיום התהליך, יש לגשת לדף 'סטטוס הגשהולפעול בהתאם להנחיות.